Financováno EU

Projekt

Instalace FVE ve společnosti LIFT COMPONENTS s.r.o.

reg. č. CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0002012

je spolufinancován Evropskou unií.

 

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny včetně akumulace sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.