Ride Analyzer - Ověřte si kvalitu montáže Vašeho výtahu

12. červen 2023

 

Chcete si být jisti precizní montáží Vašeho výtahu?

Chcete si ověřit jízdní vlastnosti Vašeho výtahu nebo vylepšit komfort jízdy?

Pak je naše novinka pro Vás to správné řešení!


Vážení zákazníci,

Dovolujeme si Vám představit skvělou vychytávku „RIDE ANALYZER“, která se pomalu stává ve světě výtahových trendů nutností.

Pomůže Vám zlepšit spolehlivost, bezpečnost a efektivitu provozu výtahu, a tím přispěje ke zvýšení celkového uživatelského komfortu a spokojenosti.

 

Na co nás výsledky z Ride Analyzeru mohou upozornit?

  • Na opotřebení nebo poruchu různých součástí výtahu. Na základě toho je možné včas přijmout preventivní opatření nebo provést údržbu.
  • Na nežádoucí vibrace nebo nadměrné zrychlení výtahu, které by mohly mít negativní vliv na pohodlí cestujících.
  • Na nadměrnou hlučnost.
  • Na špatnou kvalitu montáže vodítek a tažných kladek.
  • Analýza výstupních dat přispěje k optimalizaci provozu výtahu, diagnostice případných problémů a zlepšení celkového výkonu!!!

 

  

Ride Analyzer jsme vyzkoušeli přímo ve výtahu naší firmy.

Pojďte se s námi podívat na průběh měření a interpretaci výsledků!

 

1) Na našem měření se podílelo samotné vedení Lift Components. 

 

2) Ride Analyzer jsme umístili doprostřed našeho výtahu a spustili měření.

 
 
3) Po ukončení jízdy přístroj okamžitě zobrazil výsledky na displeji.
 
 
4) Pro lepší přehlednost výsledků a jejich interpretaci jsme je přenesli do PC.5) Výsledky měření:

 
 
 
 
Jak jsme dopadli???
 
Na prvním výsledném grafu, který jsme získali okamžitě po ukončení jízdy, vidíme 4 grafy znázorňující:
 
1. Trhnutí (Jerk) - V našem grafu vidíme několik zaznamenaných trhnutí - na začátku jízdy, kdy došlo k rozjezdu a následně ustálení jízdy, dále byla křivka bez výrazných změn, tedy výtah jel plynulou jízdu a následně došlo ke zpomalování výtahu a nakonec k zastavení. Tyto záznamy budou v grafu viditelné vždy. Při jízdě nebyla žádná výrazná trhnutí patrná, nicméně zde bychom mohli vidět příležitost ke zlepšení doladěním plynulosti jízdy po rozjezdu.
2. Kvalitu jízdy měřenou v ose X - Křížky v našem grafu označily největší otřes v ose X v průběhu jízdy, jeho hodnota ale není nijak výrazná.
3. Kvalitu jízdy měřenou v ose Y - V této ose přístroj naměřil nejvýraznější otřesy. Křížky nám opět označily přesné místo v čase, kdy k tomu došlo. Hodnota otřesu není velká a ani pocitově nebyl komfort jízdy narušen, nicméně i zde je určitý potenciál ke zlepšení. Přístroj přesně specifikuje místo, ve kterém místě k odchylce došlo, zaznamená přesnou vzdálenost i čas od počátku měření. 
 
 
V druhém grafu můžeme vidět mimo měření v osách X, Y, Z také křivku z měření rychlosti jízdy (Velocity). Uvedená maximální naměřená hodnota rychlosti 0,98 m/s odpovídá rychlosti našeho výtahu.
V posledním grafu vidíme mimo měření v osách X Y, Z také měření zrychlení (Acceleration). I zde byly hodnoty v pořádku a nebyl narušen komfort jízdy. 
 
 

 

 

MY UŽ JSME NÁŠ VÝTAH DOLADILI, TEĎ RÁDI POMŮŽEME VÁM!

Naše firma Lift Components vlastní Ride Analyzer a již jsme s ním změřili nespočet výtahů.

Nabízíme vám analýzu jízdních vlastností Vašich výtahů na základě výše uvedených informací.

V případě, že máte zájem o měření na svých výtazích, neváhejte nás kontaktovat.