Nejlepší jízdní vlastnosti výtahu zajišťuje Enkodérové snímání polohy

29. září 2022

 Unikátní provozní parametry

  • Nejlepší jízdní vlastnosti výtahu na trhu zajišťuje Enkodérové snímání polohy výtahu.

  • Rotační enkodér přesně určuje polohu výtahu, jedno otočení motoru rozdělí na 2 048 pulzů, jedno 3 m patro rozdělí tedy asi na 8 000 pulzů – měří otáčky motoru, rychlost a zrychlení výtahu, odstraňuje mechanické, nebo elektronické snímače polohy.
  • Enkodérové snímáni polohy zajišťuje vysokou přesnost zastavování, přesné nastavení se provede z kabiny. Optimalizuje čas rozjezdu na jmenovitou rychlost (1 m/s) na asi 2 s.

 

 

 

Křivka jízdních vlastností výtahu

 


 

  • Enkóderové snímání výtahu dovoluje také tzv. předotevřít dveře výtahu pro další zrychlení provozu. Dveře výtahu se začnou otevírat už při dojezdu ve dveřním pásmu 15 cm před zastavením ve stanici. Tato funkce zkracuje čas zastavování včetně otevření dveří až pod 3 s (na obrázku výše je to 2,9 s).
  • Výhodou je zrychlení provozu a tím i úspornější provoz výtahu.
  • Automatický sjezd do nejbližší stanice v případě výpadku proudu zajistí, aby ve výtahu neuvízli lidé. Zapne se okamžitě po výpadku proudu, zajistí sjezd kabiny do nejbližší stanice nízkou rychlostí a otevření dveří. Ve výtahu tak již nikdo neuvízne.

 

 

Monitoring výtahu pro Vaši bezpečnost


Proč byste se měli stresovat revizemi a kontrolami výtahu a bát se, že se výtah porouchá? Monitoring výtahu Vám umožňuje poruchy předvídat a provádět tak potřebné úkony dřív, než se výtah skutečně porouchá.

Sledujte svůj výtah odkudkoliv a kdykoliv a řešte jeho závady na dálku bez nutnosti osobní návštěvy.

Dálkový monitoring výtahu umožňuje sledovat váš výtah kdykoliv a odkudkoliv přes aplikaci v mobilu.

Moderní výtahy jsou dnes nonstop monitorovány

Výtahy jsou dnes monitorovány 24 h denně a 365 dní v roce. Dálkový monitoring výtahu umožňuje sledovat váš výtah kdykoliv a odkudkoliv přes aplikaci v mobilu.

Pohodlí
Díky monitoringu výtahu je možné většinu závad posoudit a velmi rychle vyřešit na dálku bez nutnosti osobní návštěvy.

Úspora peněz za servis a údržbu
Monitorovaný výtah okamžitě hlásí servisní firmě jakýkoliv problém. Výtah také hlásí, kdy potřebuje servis, a to ještě dříve, než na to přijdou uživatelé = rychlejší řešení problémů na dálku, snížení výdajů na výjezd servisní firmy, a hlavně Vaši větší bezpečnost.

 

Monitoring výtahu Vám přináší

  • Veškeré informace o výtahu na jednom místě

  • Přístup k výtahu odkudkoliv a kdykoliv
  • Výtah je neustále pod kontrolou (víte, co se s ním právě děje, jestli je na něm porucha a jaká, a kdy bude potřebovat servis)
  • Výrazně rychlejší řešení problémů (většinu závad lze posoudit a vyřešit i na dálku bez nutnosti návštěvy)

 

 

 

Věděli jste, že výtah napojený na monitoring sám hlásí servisní firmě, že potřebuje servis (a to ještě dříve, než na to přijdou obyvatelé domu)?