Hydraulický nebo lanový výtah?

5. červen 2018

Co je ekologičtější?

Jsou hydraulické výtahy skutečně tak neekonomické a neekologické, jak se nám často snaží podsouvat velké nadnárodní společnosti?

ELCA (European Lift & Lift Component Association) chtěla zjistit konečnou pravdu o dopadu hydraulických a trakčních výtahu na životní prostředí za celou jejich životnost.
Sdružení proto nařídilo srovnávací studii LCA od respektované laboratoře ITA (Instituto Tecnologico de Aragon) na Univerzitě v Saragossa (Španělsko).
Analýza životního cyklu výtahů (LCA) u výtahů trakčních a hydraulických.

(ITA je jedním z nejlepších technologických center v Evropě. Její laboratoře poskytují technologický výzkum, vývoj a inovace, aby zpětně prozkoumali výrobky, služby nebo procesy.)

 


A zde je velice zkráceně výsledek:
Studie uvádí, že ve třídě výtahů 1 a 2 tj. s malým provozem do 150 jízd jsou hydraulické výtahy ekonomicky lepší volbou.
Trakční výtahy jsou ekologičtější od třídy 3 a 300 jízd denně.

Za Lift Components s.r.o. - Jiří Kotas

 


Na naše hydraulické výtahy se podívejte zde  


 

Níže je článek, který vyšel v časopisu Elevatori k dané problematice. Informace o studii otiskly všechny známe časopisy o výtazích (Lift Report, Elevator World , …)

 


Návrat hydraulických výtahů?

(převzato z elevatorimagazine.com, prosinec 2017)

 

Bylo nebylo, v roce 1980, zhruba do konce minulého století, hydraulické výtahy zastupovaly největší segment z montovaných výtahů v celé Evropě.

 

Důvod byl jednoduchý, hydraulické výtahy jsou bytelné, prosté, tiché; jejich údržba je jednoduchá a levná, a i neprofesionál může výtah jednoduše předčasně zastavit či v případě poruchy vysvobodit pasažéry.
Hydraulické výtahy byly považovány za jednoduché řešení pro nízké budovy, s poměrně nízkým provozem až do pěti stanic.
 

   

Ale poté se objevila ekologická debata, která se zaměřovala téměř jen na energii v budovách.

Energetická účinnost se stala mantrou pro výtahy a eskalátory, dokonce i když reprezentovali pouze malou část spotřebovávané energie v budovách, mezi 3 a 8 % z celkové použité energie v závislosti na typu budovy.

Směrnice 2002/91PEC ze dne 16. prosince 2002 „Energetická spotřeba budovy jejím provozem“, nestanovuje nic pro výtahy, eskalátory a pohyblivé chodníky; znak, že energetická spotřeba výtahů byla v budovách považovány za zanedbatelnou část celkové spotřeby.

Současně, výtahový průmysl vedl k drastickému snížení energetické spotřeby u výtahů, u elektrických a hydraulických výtahů, přijetím inovativních a nových pohonných technologií, úpravou pohonu, regulace rychlosti atd. ( toto snížení činilo zhruba o 2/3 za více než 40let )

Došlo to až do bodu, kdy výrobci trakčních (elektrické)  výtahů používali energii jako rozhodující faktor k výběru trakčního, spíše než hydraulického řešení a trh tento směr následoval V roce 2017 je na evropském trhu 77% trakčních vůči 23% hydraulických výtahům. Oproti stavu před 40 lety – 24% hydraulických výtahů v bytovém segmentu, 22% v sektoru služeb a 28% v průmyslovém segmentu.

 

Dnes naleznete špičkové řešení trakčních výtahů s 3 stanicemi v budovách s velmi nízkým provozem; totální nesmysl pokud jde o náklady, náklady na údržbu a dokonce energii.

Hydraulické výtahové technologie přetrvávaly po desetiletí stejné a spotřeba – přes vyšší využitelnost – je častěji nižší. V současnosti jsou hydraulické výtahy méně často využívány v obytných nebo malých administrativních budovách (což je jejich majoritní místo)

 

V hydraulickém výtahu, zvedá výtahový píst celou kabinu s plným nákladem (4x), když jede nahoru. Naproti tomu, když jede dolu, spotřeba energie je rovna 0.

                  

Obvykle je roční spotřeba omezena na 1/3 maximálního výkonu, kabina jezdí často nahoru bez nákladu (přivolána z podlaží do podlaží) a počítá se s nulovou využitou energií směrem dolů.

 

Před přelomem století, hlavní výrobci výtahů pozvolna opouštěli hydraulické technologie a jejich marketing prezentoval hydraulické výtahy jako řešení minulosti, které je příliš energeticky náročné. Hydraulické výtahy byly považovány za velké, pomalu montovatelné a trh s nimi poklesl. 

Nyní jsou hydraulické výtahy vyráběny pouze malými výtahovými výrobci v Evropě.

Tento druh „energetické hysterie“, který se vyvinul, nikdy nezmínil skutečnost, že energetický „přírůstek“spotřebovaný hydraulickým výtahem za rok, byl pouze pár kWh a poplatek pro vlastníka byl pouze 100 euro.

Ve srovnání s úsporou nákladů na údržbu a dalšími výhodami, hydraulické výtahy byly stále vhodnou volbou, a to i z hlediska energetické spotřeby.

Ale škoda se již stala a volbou největších společností bylo převálcovat hydraulické řešení.

 

Šlo to ještě dál!

 

Respektované AMEV v Německu (Ministerstvo výstavby), ve svých pokynech pro státní zaměstnance, kteří museli napsat vyhlášku pro výběrové řízení nových výtahů ve veřejných budovách, uvedli instrukci:

"Nevolit hydraulický výtah, s výjimkou odůvodnitelných případů".

 

ELCA a VDMA v Německu museli přesně definovat problém nekalé soutěže, aby dosáhli toho, že německý AMEV vyjmul 5 až 6 negativních vět o hydraulických výtazích, v jiných částech instrukcí.

 

Energetická účinnost plné analýzy životního cyklu?

Energetická náročnosti budov je klíčová záležitost a architekti sní o tom, že budou moci navrhnout "energeticky pozitivní" budovy : budovy, které produkují více energie, než spotřebovávají.

K dosažení tohoto velice obtížného cíle mussí architekti a stavitelé ušetřit každý malý kWh, který lze : solární nebo výroba větrné energie, vynikající izolace, aby udělali budovu zcela "pasivně" apod.

  

Ve velkých a středně velkých budovách přispívají výtahy prostřednictvím softwarových programů, které řídí provoz, změnu osvětlení (LED) a hlavně recyklaci (znovuzískání) energie. 

Pokud jede výtah v provozu prázdný (těžší protizávaží), systém je schopen vrátit energii zpět do elektrické rozvodné sítě, což zlepšuje energetickou účinnost systému.

Ale během posledních pár let všemi akceptovaná představa doznala průlom: Analýza životního cyklu (LCA).

 

V LCA je energie pouze jednou z oblastí, které jsou určena k tomu, aby skutečně zhodnotily dopad výtahů na životní prostředí, jejich "Ekologickou stopu".

Odborníci se na všechno podívali a zjistili skutečný obraz dopadu výtahu:

 • Odběr a zpracování materiálů
 • Výroba (výroba a montáž součástí)
 • Doprava a distribuce
 • Instalace
 • Použití (kde je zohledněna energetická účinnost)
 • Údržba 
 • Demontáž a recyklace (konec životnosti)

  

ELCA (European Lift & Lift Component Association) chtěla mít konečnou pravdu o dopadu hydraulických a trakčních výtahu na životní prostředí za celou jejich životnost. Sdružení proto nařídilo srovnávací studii LCA od respektované laboratoře ITA (Instituto Tecnologico de Aragon) na Univerzitě v Saragossa (Španělsko).

ITA je jedním z nejlepších technologických center v Evropě. Její laboratoře poskytují technologický výzkum, vývoj a inovace, aby zpětně prozkoumali výrobky, služby nebo procesy.

ITA sleduje řadu nových technologií, jako je robotika a automatizace: mezi ně patří výtahy a zvedací zařízení.

             

V roce 2015 ELCA objednala "srovnávací studii životních cyklů hydraulických a trakčních výtahů v různých kategoriích". ELCA spolufinancovala studii s členskými a nečlenskými společnostmi tohoto odvětví v Itálii, Španělsku, Německu a Švédsku. Společnost ITA byla pověřena shromažďováním úplných údajů pro specifické výtahy, trakčních i hydraulických po celé Evropě, testovali některé výtahy v Saragosse, aby doplnili jejich sběr dat a poté porovnali jablka s jablky a hruškami s hruškami.

Výsledek je ohromný a může znamenat "návrat hydraulického výtahu" v příštích letech po celé Evropě. Není normální, že hydraulické výtahy představují pouhých 24% bytového segmentu na trhu.

   

 Co říká závěrečná zpráva?

 • Zřejmě, trakční výtahy mají výhodu v spotřebě energie během fáze použití. To je ve skutečnosti omezeno na pohyb výtahu. Největší část spotřeby elektrické energie na výtahu je v pohotovostní fázi, když čeká na cestující, a tam jsou všechny výtahy stejné ... Musí mít "režimy spánku", který je „probudí", když cestující stiskne tlačítko. Nové režimy jsou nyní mnohem sofistikovanější, aby se snížila spotřeba v pohotovostním režimu u hydraulických a trakčních výtahů.
 • Hydraulické výtahy mají menší náklady v počáteční fázi (levnější výroba, doprava), což vždy vede k lepšímu (nižšímu) zatížení životního prostředí "od kolébky k hrobu" (od instalace po vyřazení z provozu), aniž by zahrnoval servisní dobu.
 • Hydraulické výtahy mají také lepší profil pro všechny kategorie, kde jejich použití není příliš intenzivní, což je lepší globální řešení (možnost) pro kategorie použití 1 a 2. To znamená až do 150 denních jízd.
 • Trakční výtahy mají vyšší náklady v počátečních fázích a větší servisní náklady a spotřebu energie u kategorií použití 1 a 2. Pro intenzivnější použití, kategorie 3 a vyšší, mají nižší spotřebou energie během provozu schopnost kompenzovat počáteční vyšší náklady, což má za následek lepší (nižší) celkový environmentální profil pro zařízení začínající na 300 a více denních jízdách. Přesto i pro tuto kategorii 3, hydraulické výtahy by dokonce mohly být lepší volbou pro speciální případy s životností, která je kratší než 10 let.

  

 

Po pečlivém pohledu na všechny výsledky a bez jakýchkoli předsudků pro nebo proti kterékoli ze dvou technologií, ELCA se domnívá, že energetická účinnost, která byla v posledních desetiletích silně propagována jako "nejvyšší" element pro měření ekologické stopy výtahů, podává špatné vnímání reality. Pro jakýkoliv stroj ve skutečnosti je nejlepším řešením LCA.

Jedná se o dlouhý a komplikovaný úkol shromažďovat všechny relevantní údaje, ale výsledky nelžou.

 

 

ELCA děkuje ITA za tuto studii, která uvádí hydraulické výtahy znovu na pravou míru.

 

Převzato z - http://www.elevatorimagazine.com/en/the-comeback-of-the-hydraulic-lift/